Genetische testen

Prcd-PRA (Progressive Retina Atrophy):
Is een veel voorkomende erfelijke afwijking die leidt tot blindheid. De blindheid ontwikkelt zich sneller of langzamer afhankelijk van de mutatie.
HSF4/ HC (Hereditary Cataract):
HC is een algemeen voorkomende vorm van blindheid bij de hond. Symptomen kunnen al op jonge leeftijd ontstaan. Tijdens het leven verergeren de symptomen totdat blindheid volgt. De enige oplossing om het zicht te herstellen bestaat uit een operatie.
DM (Degenerative Myelopathie):
Bij honden een frequent voorkomende ziekte, die op latere leeftijd ontstaat. De ziekte ontwikkelt zich meestal pas na het achtste levensjaar, en wordt gekenmerkt door verlies van aansturing van de achterhand. De voortschrijdende ziekte leidt uiteindelijk tot verlamming.
CEA/CH (Collie Eye Anomaly/ Choroidal Hypoplasia):
Deze ziekte komt, anders dan de naam aangeeft, ook bij andere rassen dan collies voor. De technische naam van CEA is CH (Choroidale Hypoplasie). Als gevolg van deze erfelijke afwijking worden dieren blind doordat een laag cellen in het oog zijn functie verliest. Omdat de cellaag direct vanaf het begin achterblijft in ontwikkeling, is de afwijking reeds jong vast te stellen. De symptomen en ernst van de afwijken kunnen sterk verschillen tussen dieren van een ras, tussen verwanten en zelfs binnen een nest
MDR1 (Milti Drug Resistant Gene):
Heeft een belangrijke functie in de barrière tussen de bloedvaten en het hersenweefsel. Honden die aan overgevoeligheid voor Ivermectine lijden, blijken overgevoelig te zijn voor een reeks van geneesmiddelen.
Cone Degeneration:
is een zeldzame afwijking die overgevoeligheid voor licht (dagblindheid) veroorzaakt als gevolg van afbraak van een deel van de retina. CD kan in aangetaste honden al op jonge leeftijd waargenomen worden. De puppies zijn overgevoelig voor fel licht – dit licht is pijnlijk waardoor een pup daglicht zal vermijden.
CMR1 (Canin Mulifocal Retinopathy):
is een oogafwijking waarbij meerdere, gescheiden, circelvormige verhogingen in de retina worden waargenomen. Deze afwijkingen, ietwat lijkend op blaren, verschillen in grootte en locatie, hoewel ze typisch in beide ogen van een aangetaste hond aanwezig zijn. De meeste honden zien normaal, hoewel ze afwijkingen vertonen.
Cobalamin Malabsorption Cublin Deficiency:
Canin Hyperuricosuria: